Shalihin-shalihat yang dimuliakan Allah, kita berada di hadapan patung Liberty, salah satu simbol kemerdekaan yang sangat terkenal di dunia.

Nah, kemerdekaan di dalam dinul Islam sejak awal sudah diproklamasikan Nabi ﷺ dengan bagaimana kemudian risalah ini hendak membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, sesama makhluk, menuju penghambaan kepada Allah. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Membebaskan manusia dari kedzaliman berbagai macam millah, din, dan aturan-aturan agama yang lain menuju kepada satu keadilan yang dibawa oleh Islam.

Maka bangsa Indonesia juga punya satu adagium yang sangat terkenal dalam preambul konstitusinya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan harus dihapuskan dari atas dunia.

Mari kita membebaskan manusia menuju kepada kehambaan kepada Allah.

oleh Salim A. Fillah dalam Inspirasi

Add comment

Your email address will not be published.