Izinkan kami,” kata Ibnu ‘Umar dari balik hijab, “Berada di sini sejenak. Dan ceritakanlah pada kami perkara paling memesona dari semua yang pernah engkau saksikan pada diri Nabi ﷺ.”

‘Aisyah menarik nafas panjang. Dengan terisak menahan tangis, ia bersuara lirih, “Kana kullu amrihi ‘ajaba. Semua keadaan beliau menakjubkan.”

Di sela kesenyapan, masih dengan suara lirih, ‘Aisyah berkisah, “Suatu malam ketika beliau ﷺ bersamaku dan kulitnya sudah bersentuhan dengan kulitku, beliau berkata, ‘Wahai ‘Aisy, apakah kau ridha jika malam ini kugunakan untuk beribadah pada Rabbku?’ Aku berkata, ‘Sesungguhnya aku senang merapat denganmu, tetapi aku juga suka seandainya engkau beribadah kepada Rabbmu.’

Beliau ﷺ pun bangkit mengambil bejana lalu berwudhu. Ketika berdiri shalat kudengar beliau terisak menangis hingga air matanya membahasi jenggot. Beliau lalu bersujud dan menangis hingga lantai pun basah oleh air mata. Beliau lalu berbaring dan menangis hingga datang Bilal untuk memberitahukan tibanya waktu subuh.”

“Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuniNya apa yang sudah maupun akan kau lakukan?”, tanya ‘Aisyah.

“Wahai ‘Aisy, tiada pantaskah jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?”, jawab beliau.

Shadaqta, ya Rasulullah, tiada pantaskah kami menjadi hamba yang bersyukur? Dan lebih dari itu, bukankah kami belum dijamin ampunan seperti engkau? 😭

oleh Salim A. Fillah dalam Inspirasi

Add comment

Your email address will not be published.