Author - admin

Rahasia Doa

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang turun di sepertiga malam terakhir untuk mendengarkan keluhan hambaNya. Sholawat serta salam kita...

Syarat-Syarat Doa

Segala puji bagi Allah Ta’ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebuah pujian dan pengagungan yang disertai dengan penghambaan kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kita...