Category - Tulisan Terbaru

Rahasia Doa

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang turun di sepertiga malam terakhir untuk mendengarkan keluhan hambaNya. Sholawat...

Syarat-Syarat Doa

Segala puji bagi Allah Ta’ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebuah pujian dan pengagungan yang disertai dengan penghambaan kepada-Nya...

Ikhlas

Makna Ikhlas Secara bahasa, ikhlas berarti bersih dari kotoran dan merubah sesuatu menjadi bersih dan tidak kotor. Maka, orang yang ikhlas adalah...